♥Kane&Olivia♥ 婚禮紀錄
時間: 2019/09/28
地點: 新竹煙波大飯店
攝影: 史丹利J
類型: 婚禮紀錄 |單午宴
【新竹婚攝】【新竹煙波大飯店】
4U5A2434
SJ1_4241
SJ1_4269-編輯
SJ1_4288
SJ1_4289
SJ1_4295
SJ1_4331-編輯
SJ1_4359
SJ1_4366-編輯
SJ1_4372

SJ1_4380-編輯
SJ1_4390-編輯
SJ1_4417
SJ1_4431
SJ1_4437
SJ1_4438
SJ1_4440-編輯
SJ1_4500
SJ1_4562
SJ1_4568
SJ1_4570
SJ1_4578
SJ1_4597
SJ1_4606
SJ1_4644
4U5A2477-編輯
4U5A2480
4U5A2483
4U5A2489
SJ1_4703
4U5A2515
SJ1_4727
4U5A2517-編輯
SJ1_4746
4U5A2521
SJ1_4782
SJ1_4794
4U5A2540-編輯
SJ1_4824
SJ1_4829
4U5A2547
4U5A2550
SJ1_4866-編輯
4U5A2572
4U5A2581-編輯
SJ1_4880
4U5A2616
4U5A2619-編輯
SJ1_4891
SJ1_4901
SJ1_4911
SJ1_4924-編輯
SJ1_4941
4U5A2636
SJ1_4944
SJ1_4959
4U5A2643
SJ1_4988-編輯
4U5A2653
4U5A2694-編輯
4U5A2723
SJ1_5025-2
4U5A2737
4U5A2748
4U5A2759
4U5A2772-編輯
SJ1_5042
SJ1_5067

SJ1_5097
SJ1_5127
SJ1_5170
SJ1_5180
SJ1_5211
SJ1_5239-編輯
SJ1_5276-編輯

活潑語氣超熱心為每對有婚禮攝影疑問的新人解疑排難,心思細膩、溫和的她,在你還沒想到問題時,已經幫你想好、處理好,隨時提供最快的服務。讓這一切的經歷在婚禮當天化作最美的祝福、最棒的回憶,在人生重要的婚禮。

關閉留言.